4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere Özelleştirme İdaresi bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular ile faks yoluyla yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen İletişim bilgilerini kullanabilirsiniz

  Başvuru durumunu sorgulamak için tıklayınız.Özelleştirme İdaresi Bilgi Edinme Online Başvuru Formları 

  Posta ya da bizzat yapabileceğiniz;
  Gerçek Kişi Başvuruları İçin; Başvuranın Adı Soyadı , T.C. Kimlik Numarası , Adresi , Telefon Numarası, İmzası
  Tüzel Kişiler İçin; Ünvanı , Yetki Belgesi, Yetkili Adı Soyadı, Adresi , Telefon Numarası bulunması gerekmektedir.

                   
       Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

             Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
                         Bilgi Edinme Birimi 
          Adres : Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş, Ankara